Psykiske helsetjenester, etikk og tvang - ungdom

Overordnede mål : 1. Oppsummere og fremskaffe kunnskap om etiske utfordringer, med et spes. fokus på medvirkning og tvang og hvordan slike utfordringer best kan håndteres 2. Bidra til økt forståelse for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang 3. Etablere, videreutvikle og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer) 4. Utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etiske utfordringer i de psykiske helsetjenestene. Prosjektet består av flere delprosjekter. Denne søknad omhandler pkt. 2 som vil innhente unge pasienters synspunkter på tvang, medvirkning og etikk. Forøvrig vises til andre søknader i forbindelse med intervjuer av voksne

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Dokument ikke lastet opp

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2012
  • Slutt: desember 2017