Psykiske helsetjenester, etikk og tvang. Delprosjekt Survey til helsepersonell og pasienter/brukere

Hensikten med prosjektet er å styrke etikkarbeidet i de psykiske helsetjenestene ved å oppsummere og fremskaffe kunnskap om:

•Etiske utfordringer, med et spesielt fokus på medvirkning og tvang

•Hvordan slike utfordringer best kan håndteres

•Bidra til økt forståelse for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang.

•Etablere, videreutvikle og evaluere arenaer for etisk refleksjon på arbeidsplassene (f.eks. refleksjonsgrupper og kliniske etikk-komiteer) - bl.a. basert på relevante erfaringer fra Nederland og i den norske helsetjenesten.

•Utvikle undervisningsmateriell for håndtering av etiske utfordringer i de psykiske helsetjenestene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ikke behov 1 fil

Prosjektleder

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2012
  • Slutt: 2017
Logg inn for å redigere prosjekter