Psykiske helsetjenester, etikk og tvang

Formålet med prosjektet er å oppsummere og fremskaffe kunnskap om etiske utfordringer, med et spesielt fokus på medvirkning og tvang og se på hvordan slike utfordringer best kan håndteres. Formålet er videre å bidra til økt forståelse for pasienters, pårørendes og ansattes syn på medvirkning og tvang.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Reidar Pedersen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2012
  • Slutt: desember 2017