Spørreundersøkelse om etiske problemstillinger i helsetjenesten

I prosjektet Etikk i helsetjenesten ved Senter for medisinsk etikk ønsker vi å kartlegge befolkningens holdninger til etiske problemstillinger i helsetjenesten gjennom en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er planlagt til november-desember 2019, og vi ønsker å belyse de følgende fire hovedtemaene:

 1. Tillit til helsetjenesten
 2. Prioritering i helsetjenesten
 3. Beslutninger om livsforlengende behandling
 4. Medvirkning i medisinske beslutninger gjennom forhåndssamtaler

Hvert av temaene belyses gjennom en delundersøkelse. Tentativt vil hver delundersøkelse kunne gi opphav til én vitenskapelig artikkel på engelsk. 

Spørreundersøkelsen blir distribuert til et webpanel bestående av et representativt utvalg av den voksne befolkningen. Vi skal inngå avtale med et meningsmålingsfirma som vil stå for dette.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei
 • Begrunnelse: Kun anonyme data

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Reidar Pedersen

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Magelssen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Nei

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: november 2019
 • Slutt: desember 2021