The Ethics of ECT: an empirical study of users' experiences

Dette prosjektet bruker kvalitative metoder, hovedsaklig intervjuer (maks 30) for å utforske hvordan personer (18-66 år) opplever å bli behandlet med elektrosjokkterapi.

Det finnes flere internasjonale studier om hvordan denne behandlingen oppleves, men få systematiske studier om behandlingen sett i norske forhold.

Prosjektet har tilknyttet en ressursgruppe som møtes flere ganger i løpet av prosjektet og som jobber med forsker for å forsikre brukermedvirkning. Resultatene fra studien vil bli publisert i vitenskapelig tidsskrift og videreformidlet til ulike kanaler slik som Mental Helse, WSO og deltagerne i studien.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2020
  • Sletting: februar 2020

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jan Helge Solbakk

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: februar 2017
  • Slutt: februar 2020