Utvikle, implementere og evaluere felles planlegging av framtid helsehjelp - forhåndssamtale i sykehjem

Søknaden gjelder del 3 av forskningsprosjekt End-of-life Communication in Nursing Homes - Patient Preferences and Participation" ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet er 4 årig og finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsprosjektet ledes av forsker Reidar Pedersen og professor Reidun Førde. Prosjektet dreier seg om implementering og evaluering av en veileder for "forhåndssamtaler" (Advance Care Planning) i sykehjem. Forhåndssamtaler forstås som en prosess hvor pasientens ønsker og preferanser for fremtidig helsehjelp blir diskutert mellom helsepersonell, pasienten og pårørende. Hensikten med samtalen er at pasientens verdier og preferanser skal komme frem, og at disse skal tas hensyn til i fremtidige beslutninger. Studien gjennomføres med et mixed methods-design og omfatter tre elementer: A. Utvikle en veileder; B. Intervensjon; C. Evaluering. Både kvantitative og kvalitative data vil benyttes

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2017
 • Sletting: desember 2018

REK - Ja 10 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2017
 • Sletting: desember 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lillian Lillemoen

Ansvarlig enhet

Senter for medisinsk etikk

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: november 2014
 • Slutt: mars 2018