Forskningsprosjekter ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Viser 1–25 av 146 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Meyer, Haakon E Næringsinntak hos hjemmeboende eldre personer i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 12. nov. 2019
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Lie, Anne Helene Kveim Psykisk helse hos papirløse migranter i Oslo - hvor tilgjengelig er psykiatrisk behandling for papirløse immigranter? Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2017 9. mai 2018
Fjeld, Heidi Recruiting through the web: a text analysis of Americal surrogacy bureaus website Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 24. okt. 2017
Høye, Sigurd Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 23. juni 2020
Lie, Anne Helene Kveim Tidsåndsymptomet: vrangforestillingers historiske innhold Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Lie, Anne Helene Kveim Tvangslovgivning i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Middelthon, Anne-Lise Orvin Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food in transition Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2006 2008 15. nov. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Young women and induced abortion in Ethiopia. Sexuality, stigma and silence Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2007 2008 15. nov. 2017
Fjeld, Heidi The quest for balance: Particularity, authority and change in contemporary medical practices in Tibet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2008 2011 14. des. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2013 9. mai 2018
Moen, Kåre Prevalence of the Human Immunodeficiency Virus, other sexually transmitted infections, and health-related perceptions, reflections, experiences and practices among men having sex with men in Dar es Salaam Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2013 2014 11. mai 2018
Moen, Kåre Integrated Bio-Behavioural Survey among people who inject drugs in Dar es Salaam and Dodoma, Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2013 2014 11. mai 2018
Middelthon, Anne-Lise Orvin Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2015 12. nov. 2017
Abebe, Fekadu Studies of humoral and cell-mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis infections in humans Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2010 2015 4. apr. 2019
Mburu, Christina Brux A Qualitative Study of Occupational Stress and Burnout among Emergency Physicians in Canada Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2015 2016 11. mai 2018
Bjertness, Espen Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2012 2016 18. des. 2017
Holmboe-Ottesen, Gerd Maternal mental health and child nutritional status in rural Nepal Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2015 2016 11. okt. 2017
Hilden, Per Kristian Oral helse blant irregulære migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2015 2016 13. des. 2017
Gradmann, Christoph Society Unhealed: Leprosy and Identity in Twentieth Century Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2013 2016 19. des. 2017
Fjeld, Heidi Win-win or Exploitation of Women? An ethnographic study of Surrogate Mothers in India Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2016 14. des. 2017
Fjeld, Heidi Induced abortion among young women in urban Tibet: A qualitative study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 24. okt. 2017
Bjertness, Espen Acute Mountain Sickness among 17-20 years old students who ascend from low altitude areas to 3650m above sea level in Lhasa, Tibet - Incidence and Associated Factors Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2014 2017 2. mars 2018