Forskningsprosjekter ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Viser 1–25 av 146 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Winkler, Andrea Sylvia Connecting the "One Health" Approach to the Sustainable Development Goals to Combat Emerging Zoonotic Diseases, Neglected Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance (CONCERN). Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 12. juni 2019
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Lie, Anne Helene Kveim Fra rusavhengighet til rusmisbruk - debatten rundt narkomani i Norge i perioden 1965-1975 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 8. mai 2018
Gradmann, Christoph Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 18. des. 2017
Lie, Anne Helene Kveim Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 6. jan. 2019
Sundby, Johanne MIPREG-studien Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2032 4. apr. 2019
Meyer, Haakon E Næringsinntak hos hjemmeboende eldre personer i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 12. nov. 2019
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Fjeld, Heidi Recruiting through the web: a text analysis of Americal surrogacy bureaus website Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 24. okt. 2017
Høye, Sigurd Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 23. juni 2020
Lie, Anne Helene Kveim Tidsåndsymptomet: vrangforestillingers historiske innhold Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Lie, Anne Helene Kveim Tvangslovgivning i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Bjertness, Espen Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2004 2027 4. apr. 2019
Middelthon, Anne-Lise Orvin Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food in transition Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2006 2008 15. nov. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Young women and induced abortion in Ethiopia. Sexuality, stigma and silence Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2007 2008 15. nov. 2017
Fjeld, Heidi The quest for balance: Particularity, authority and change in contemporary medical practices in Tibet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2008 2011 14. des. 2017
Omsland, Tone Kristin NORHip - the Norwegian hip fracture database - risk factors for hip fractures and post hip fracture mortality Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2009 2030 4. juni 2019
Lie, Anne Helene Kveim Between Clinic and the Lab: Assisted Reproduction in Norwegian Medical History 1930 - 2003 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2010 2017 18. juni 2018
Abebe, Fekadu Studies of humoral and cell-mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis infections in humans Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2010 2015 4. apr. 2019
Middelthon, Anne-Lise Orvin Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2013 9. mai 2018
Roalkvam, Sidsel Maternal health at the margins: progress or neglect? Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2018 28. feb. 2018
Bjertness, Espen Sammenheng mellom gener og modifiserbare risikofaktorer for demens (GENIDEM) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2011 2021 4. apr. 2019
Bjertness, Espen Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2012 2016 18. des. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2015 12. nov. 2017