A study on the perceptions and management of Gestational Diabetis Mellitus and the perceived risk of acquiring Type II Diabetes among women in Mauritius

The aim of this masters degree project is to gain contextual insights from women who previously had gestational diabetes (GDM) during their pregnancy, have given birth within the past 12 months and are not following any medical treatment for diabetes from healthcare professionals within the fields of maternal health and diabetes.

To this end, the project will seek to:

1) understand the factors influencing follow-up and women’s engagement in preventive behaviours, post-partum, in Mauritius;

2) explore the flow of information between health professionals and women in regards to future diabetes risks and prevention;

3) assess the role and need of support from health professionals.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2017
  • Sletting: juni 2018

REK - Ikke behov

Vurdering av prosjektet ble gjort av Christoph Gradmann og Marit Hem og prosjektet ble vurdert til å ikke skulle sendes til REK, men til NSD

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Benedikte Victoria Lindskog

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juli 2017
  • Slutt: juni 2018