Amming og søvnmønster blant spedbarn i Norge

Både UNICEF, WHO og Helsedirektoratet anbefaler at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring i de første seks levemånedene og ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret. Et nyfødt barn ønsker gjerne å die til alle døgnets tider men eldre babyer våkner også om natten for å få morsmelk og dette kan være en utfordring for moren og for barnet. I tillegg får mødre motstridende informasjon og råd fra helsetjenesten om amming og spedbarns søvnordninger. Studiens mål er å måle sammenhengen mellom søvnmønster og amming blant 6-12 måneder gamle spedbarn i Norge.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i International Community Health.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: september 2017
  • Sletting: 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ahmed Ali Madar

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2016
  • Slutt: september 2017