Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område

Prosjektet skal studere helsetilbudet i Palestina og tar sikte på å studere selvrapportert stress, opplevelsen av mental helse og psykosomatiske symptomer hos helsepersonell. Man ønsker å vurdere om disse forholdene forandrer seg over tid, og å avdekke hvilke arbeidsforhold eller andre forhold som kan påvirke dette. I tillegg ønsker man å kartlegge i hvilken grad palestinske sykepleiere er utsatt for vold og trakassering. Det skal inkluderes 450 sykepleiere i Hebron distriktet i Palestina. De fleste av disse svarte på et spørreskjema i 2008 og vil inngå i en longitudinell studie. De skal nå svare på et spørreskjema og det innhentes data om sosio-demografisk bakgrunn, arbeidssituasjonen, livsstil, jobbtilfredshet, stress, psykosomatiske symptomer, mentalt stress og vold og trakassering.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: november 2016

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Bjertness

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

 • Hein Stigum
 • Rita Bast Pettersen (STAMI)
 • Morten Birkeland Nielsen (STAMI)
 • Petter Kristensen (STAMI)
 • Khaldoun Nijem (Hebron University)
 • Yousef Jaradat

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: desember 2012
 • Slutt: november 2016