Attitudes to induced abortion among Nepali women living in Norway: A qualitative study

Abortion was recently made legal in Nepal, yet it remains a socially stigmatizing practice, especially when involving unmarried women. The main aim of this project is to explore the perceptions and attitudes of premarital abortion among unmarried Nepalese women. Due to travel restrictions, the participants will be Nepalese women living in Norway. Through in-depth interviews, the study seeks to give voice to young women from Nepal who are often muted in discussions about premarital sex, pregnancy and induced abortion. The results will help inform debates about access to safe abortion services, also for unmarried women in Nepal.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2021
  • Sletting: desember 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Heidi Fjeld

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2020
  • Slutt: desember 2021