Transgender Immigrants´ Experiences with the Norwegian Health System

Det norske helsevesenet er organisert slik at transpersoner må gjennom dens system for å få diagnosen, uavhengig av om de har samme diagnose fra et annet land. Dette kan forårsake forsinkelser i behandling og gi utfordringer for innvandrere som er transpersoner. Det er begrenset kunnskap både internasjonalt og nasjonalt om hvordan transpersoner som er innvandrere erfarer kontakt med helsevesenet i diagnostisering, behandling og oppfølging. Målet med studien er å øke kunnskap om brukererfaringer. For å svare på denne problemstillingen er det relevant å bruke en kvalitativ tilnærming med intervjuer. I tillegg inkluderer studien nøkkelpersoner: helsepersonell som er involvert i diagnostisering, behandling og oppfølging av transpersoner. For å øke forståelsen og perspektivet til hvordan prosessen er organisert. Frivillige bruker-organisasjoner vil ha en rådgivende funksjon og brukes som kontakt- og diskusjonsgruppe.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i International Community Health

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2019

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: desember 2019