Between Clinic and the Lab: Assisted Reproduction in Norwegian Medical History 1930 - 2003

Prosjektet har som ambisjon å se på fremveksten av moderne fertilitetsbehandling, med særlig henblikk på kunnskapsdannelsen innenfor den modere biomedisin. Prosjektets tese er at for å forstå fremveksten av assistert befruktning som kunnskap og praksis, er det nødvendig å bryte ned noen grenser: Mellom klinikk og laboratoriun, mellom veterinærmedisin og humanmedisin, mellom natur og kultur, mellom det nasjonale og det globale, og mellom politikk og vitenskap. Prosjektet vil analysere fremveksten av moderne behandling, men også stille viktige spørsmål om hvilke begreper om kjønn, forplantning og seksualitet som kommer til syne i disse endringsprosessene.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2010
  • Slutt: november 2017