Cancer in children and young adults.. The role of familial aggregation, socioeconomic status and perinatal factors

Kreft hos barn som kreft hos voksne kan være resultatet av en kombinasjon av genetiske, miljømessige og atferdsmessige årsaker. Vår hoved hypotese er at miljømessige og sosioøkonomiske faktorer spiller en viktigere rolle i kreftrisikoen hos eldre barn enn hos yngre barn. Vi vil sammenligne familiær aggregering av kreft i Norge med familiær aggregering av kreft hos etterkommere fra nordmenn som bor i Utah. Norge har en av den høyeste forekomsten av kreft i verden, mens Utah har de laveste i USA. Gode populasjon registre i Norge og i Utah gir den mulighet til å studere kreft hos barn som har voks opp i to ulike miljøer og det gir også mulighet til å studere sammenheng av flere risiko faktorer i risikoen for kreft hos barn.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Per Nafstad

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2016
  • Slutt: desember 2019