Community-Based Organizing Against HIV and For Rights Among Same-Sex Attracted Men in Tanzania

Studien skal utforske grasrotarbeid mot hiv og for rettigheter blant homofile menn i Tanzania. Det er en etnografisk studie som gjennom deltakende observasjon og dialogiske intervjuer vil søke å kartlegge og forstå hvordan denne typen grasrotaktivisme utformes og praktiseres i dagens Tanzania.

Prosjektet er vurdert av og har tilråding fra NSD, saksnr. 36980

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018

REK - Ikke behov

Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. § 2 og § 4 bokstav a). Det kreves ikke godkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet.

Andre godkjenninger10 filer

Prosjektleder

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2014
  • Slutt: desember 2018
Logg inn for å redigere prosjekter