Completeness and validation of forearm fracture registrations in the Norwegian Patient Registry and the Control and Reimbursement of Healthcare Claims registry

Dette er et underprosjekt av Norwegian Capture the Fracture (NoFRACT) studien som har som formål å
evaluere bruddbehandlingen på 7 norske sykehus, samt beregne nøyaktig forekomst av ulike bruddtyper på
landsbasis. Formålet med dette underprosjektet er å validere data på underarmsbrudd registrert i Norsk
pasientregister (NPR). For å unngå å sende data frem og tilbake skal vi bruke rådataene fra sykehusene, og
koble de sammen med journalopplysninger og røntgenarkiv. Disse rådataene er de samme som sykehusene
hver måned sender til NPR. For å kunne koble sammen datakildene trenger vi begrenset tilgang til
personnummer. Vi har også sett at noen underarmsbrudd blir behandlet i primærhelsetjenesten (ikke sykehus)
og blir derfor ikke registrert i NPR, kun i Kontroll og Utbetaling av Helserefusjon (KUHR) databasen. Vi
ønsker derfor også å undersøke registreringspraksisen på noen utvalgte legevakter og andre helseinstitusjoner som har røntgenapparat og mulighet til å foreta bruddbehandling.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig
  • Delt behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Kristin Omsland

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2019
  • Slutt: desember 2025