Food insecurity and nutrition among elderly in Mugu Karmarong, Western Nepal

Dette er en masteroppgave på programmet International Community Health, UiO. Formålet med studien er å kartlegge ernæringsstatus og tilgang til mat i et representativt utvalg mennesker over 60 år som bor i Mugu Karmarong i vest-Nepal.  

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Ikke sensitive data, de-identifisert

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: MA-program komiteen

NSD - Ja 1 fil

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: november 2020
  • Sletting: november 2020

REK - Ikke behov 1 fil

REK har vurdert prosjektet og konkludert med at det er utenfor dere mandat.

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Heidi Fjeld

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2019
  • Slutt: november 2020
Logg inn for å redigere prosjekter