Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år.

Hvert år behandler Skadelegevakten i Oslo om lag 5000 pasienter over 65 år med fallskader. Oslo kommune og Skadelegevakten har startet en systematisk oppfølging av disse pasientene.  Dette prosjektet vil undersøke om den nye oppfølgingen medfører færre fall, færre brudd og redusert risiko for å dø. I tillegg vil vi se om resurser og kostnader til pleie og omsorg reduseres. I planlagte tilstøtende prosjekt vil både helsearbeidere og eldre delta i brukerundersøkelser for å gi tilbakemelding på hvordan oppfølgingen oppleves.

Prosjektet er finansiert fra NFR (HELSEVEL) med Oslo kommune som prosjekteier. Det er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus. UiO har ansvaret for å skrive søknader (til REK og dataeiere) samt å lagre dataene i TSD og UiO vil være den formelle dataeier.

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Haakon E Meyer

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: desember 2023