Forekomsten av rakitt i Norge

Rakitt, som er en alvorlig tilstand, rammer hovedsakelig barn i aldersgruppen ½-3 år, men også eldre barn. Det finnes ikke gode data vedrørende forekomsten i Norge, men det er kjent at de fleste pasientene har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Prosjektgruppen gjennomførte i 2004-2006 en randomisert intervensjonsstudie blant barn med innvandrerbakgrunn, hvor det ble delt ut gratis vitamin D-dråper ved kontroller på helsestasjonene, samt informasjonsmateriell på ulike språk om betydningen av vitamin D. På grunnlag av resultatene i intervensjonsstudien innførte Helsedirektoratet i 2008 et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-dråper til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Tiltaket har eksistert i fem år, og en oppfølgingsstudie for å evaluere om tiltaket har hatt effekt vil bli gjennomført. Som en del av denne vil prosjektgruppen beskrive forekomsten av rakitt i Norge. Dette skal gjøres ved å identifisere alle potensielle rakittpasienter i Norsk pasientregister (NPR), eventuelt fra pasientadministrative system på enkeltsykhus, samt å validere diagnosene ved journalgjennomgang. Informasjon om landbakgrunn skal hentes fra SSB.

 

Artikkelen med resultat fra studien:

Meyer HE, Skram K, Berge IA, Madar AA, Bjørndalen HJ. Nutritional rickets in Norway. A nationwide register based cohort study. BMJ Open 2017; 7:e015289

https://bmjopen.bmj.com/content/7/5/e015289

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Haakon E Meyer

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2014
  • Slutt: desember 2019