Health and Quality of Life Among Queer Somali-Norwegians: An Ethnographic Study

The main objective of this doctoral research project is to produce new knowledge on the health and quality of life of Somali-Norwegian persons in LGBTI communities. There has been a striking lack of research into the characteristics and circumstances of this group, and this ethnographic study will explore the interconnections between culture, belonging, and national identity on the one hand, and health on the other, in the Somali-Norwegian LGBTI population.

The study will examine aspects of social, cultural, health and living conditions among queer Somali-Norwegians by exploring the following three thematic fields:

1. Sexual praxis and risk
2. Identities and subjectivities
3. Socialites and networks

Participant observation and qualitative interviewing will be the main research methods, supplemented with key person interviews, monitoring of media reporting and text studies of relevant literature, legislation and policy documents. The duration of the fieldwork will be approximately 12 months.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mai 2021

REK - Ikke behov 2 filer

Fra svar på fremleggsvurdering: Studien har følgende problemstilling: "Denne studien vil undersøke aspekter av helse og livskvalitet blant somali-nordmenn ved bred utforskning av forhold som har relevans for helse og velvære". Basert på opplysningene som gis, er ikke formålet med prosjektet å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom siden fokus er ikke på helse, men dagligliv og helsetjeneste. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, annen forskning og kan derfor gjennomføres uten godkjenning av REK. Det er institusjonens ansvar på å sørge for at prosjektet gjennomføres på en forsvarlig måte med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern samt innhenting av stedlige godkjenninger.

Prosjektleder

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mai 2018
  • Slutt: april 2021
Logg inn for å redigere prosjekter