How mothers to microcephalic children experienced the public response to the Zika outbreaks in Northeastern Brazil

How do Brazilian mothers to microcephalic babies experience and manage the public response to the Zika epidemic? Using qualitative methods, this masters degree project aims to fill some of the gaps in knowledge about social consequences of the Zika epidemic in Northeastern Brazil, by focusing on how mothers to microcephalic babies experienced the public response to the Zika outbreaks. Understanding how the affected mothers themselves experienced the Zika epidemic is particularly relevant, as most of the responsibility of preventing ZIKV infection and pregnancy has been laid entirely on women.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: august 2017
  • Sletting: juni 2018

REK - Ikke behov

Hvorvidt prosjektet skulle sendes inn til REK ble vurdert av Christoph Gradmann og Marit Hem. Deres konklusjon i mail til studenten var som følger: "Slik som det er beskrevet i den oversendte protokollen, faller ikke prosjektet under Helseforskingsloven. Det er ikke behov for å søke REK. Også den andre konklusjonen er vi enig i: Det planlagt å samle in personsensitive data og dermed skal prosjektet meldes inn til NSD"

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Benedikte Victoria Lindskog

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

  • Susanne Skråning

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2017
  • Slutt: juni 2018