Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues

Tuberculous lesions are often paucibacillary, but the persistence of infection suggests some role played by the mycobacterial antigens. In this master’s degree project, we want to see which antigens are expressed during the course of the disease using in house antibodies.

Previous work has been done on the mouse model of slowly progressive disease, one of the mouse models that would be used in this project, which shows that in phase three of the disease bacterial count was constant but the mouse rapidly, became moribund and mortality rate was high. We want to see if and which antigens were present and which of these caused the infection to persist, and what is the trend of antigen expression with the progression of disease.

The project would also be using these in house anti bodies to look for expression of antigens in murine and human tissue samples provided by the University of Texas.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Christoph Gradmann

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: juni 2018