Improve maternal and perinatal health outcomes in sub-sahara Africa by focus on quality of care

Dette prosjektet er inspirert av en vilje til å forbedre kvaliteten på mødreomsorg til kvinner i Tanzanka. Kvalitet på omsorg under graviditet og fødsel i lave resurs områder som Tanzania er ofte av dårlig kvalitet på grunn av manglende ressurser eller kunnskap. Self om begrenset så er det også rapporter om at helsetjeneste er Sub standard eller at pleierne er uvennlige. Det er i økende grad erkjent at kvinners oppfatning om kvaliteten av helsetjenesten kan påvirke deres valg til å søke omsorg. Dette prosjekt har som formål å få ytterlige kunnskap om hvordan oppfatning av kvalitet of spesielt mellommenneskelige kvaliteter på omsorg har innflytelse på kvinners beslutning om å søke omsorg og hvordan dette kan bli forbedret

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: mars 2015
 • Sletting: februar 2019

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: mars 2015
 • Sletting: februar 2019

Andre godkjenninger3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johanne Sundby

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: mars 2015
 • Slutt: februar 2019