INNCOVID Norge

Innvandreres tilgang til informasjon, samt forståelse og håndtering av risiko og sykdom under covid-epidemien i Norge (Inncovid Norge)

Norsk myndighet vedtok den 12. mars omfattende tiltak for å forsinke spredning av Covid-19. Til tross for at landets helsemyndigheter oversatte en del informasjon om de anbefalte tiltakene relativt raskt, så det ikke ut som om informasjon alene distribuert på offisielle kanaler var nok til å nå alle innvandrere, som ble overrepresentert blant de smittede. I midten av april satte vi derfor i gang et samarbeidsprosjekt mellom forskere med forskjellige bakgrunn for å hjelpe til å forbedre situasjonen og samtidig lære av det som skjedde.

Målet med dette prosjektet er å studere innvandreres i) tilgang til informasjon, ii) forståelse og håndtering av risiko og anbefalte tiltak iii) håndtering av sykdom under covid-epidemien i Norge.

Vi vil benytte kvalitative (personlige intervjuer) og kvantitative (nettbaserte undersøkelser) metoder, og begge vil foregå digitalt. Digital innhenting av opplysninger er blitt brukt tidligere med gode resultater og er nødvendig i dagens situasjon. Ved å bruke både spørreskjema og intervjuer vil vi få epidemiologiske data som kan sammenlignes med data fra majoritetsbefolkningen og samtidig få en dypere sosiokulturell forståelse av årsakene og begrunnelser for forståelsen av dagens situasjonen og følgende handlinger relatert til koronautbruddet.

Dette samarbeidsprosjekt mellom UiO og UiB

Samarbeid

 • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig
 • Delt behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: juni 2021
 • Sletting: juni 2026

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ahmed Ali Madar

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

 • Ahmed Ali Madar
 • Esperanza Dias (prosjek leder) (UiB)
 • Elzbieta Czapka (OsloMet)
 • Kathy Ainul Møen (Noklus)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: april 2021
 • Slutt: juni 2026