Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin: Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba.

 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

NSD ble kontaktet og mente dette ikke var meldepliktig så lenge opptak ble gjort uten internettilkobling, samt uten at personopplysninger om intervjuobjektene (medstudenter) kunne knyttes til opptakene som ble gjort. Det ble ikke skrevet ned noen liste over navn.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

  • Live Helbæk

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: januar 2018