Kartlegging av risikofaktorer for livsstilssykdom blant Somaliske innvandrere

Forekomsten av diabetes og hjerte- og karsykdommer er ofte høyere blant innvandrere fra lav- og mellom inntektsland enn i vertsbefolkningen. Somaliere er den største ikke-vestlige innvandrergruppe i Norge og det er mangel på kunnskap om deres sykdomsforekomst. Kunnskap om forekomsten av kroniske sykdommer og deres risikofaktorer trengs for å utvikle passende og effektive forebyggende tiltak. I en tverrsnittsundersøkelse blant personer i Oslo med somalisk innvandrerbakgrunn vil vi: a) Beskrive forekomsten av risikofaktorer for kroniske sykdommer som diabetes type-2 og hjerte og karsykdommer b) Beskrive salt og jod inntak ved å måle 24 timers urin-utskillelse

TSD

 • Ja

Biobank

 • Lagret: Folkehelseinstituttet
 • Biobanknummer: Risikofaktorer for livsstilssykdom blant
 • Ansvarlig: Haakon E Meyer

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2021
 • Sletting: desember 2024

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Haakon E Meyer

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: september 2015
 • Slutt: desember 2021