Legeproduserte tekster: En studie av den språklige kvalitet i uføreerklæringer

Formålet er å undersøke den språklige kvaliteten i legers uføreerklæringer. Intensjonen er å få kunnskap om hvordan leger belegger og begrunner forholdet mellom sykdom, funksjonstap og nedsatt arbeidsevne. Sentralt i dette er undersøkelse av legespråkets virkemidler (retoriske og metaforiske elementer), logiske konsistens, kohesjon (eksplisitt markering av sammenhenger) og koherens (underliggende semantisk sammenheng). Andre vesentlige foci er bruken av profesjonens språkkonvensjoner og fagterminologi. Videre vil tekstene bli vurdert i forhold til NAV-vedtaket og til pasientens egen søknad / pasientens oppfatning av legens fremstilling av uførhet mm.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ja 1 fil

Andre godkjenninger1 fil

Prosjektleder

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2012
  • Slutt: desember 2017
Logg inn for å redigere prosjekter