Maternal mental health and child nutritional status in rural Nepal

Denne studien skal undersøke hvordan den mentale helsetilstanden hos mødre er relatert til ernæringsstatus hos barn i alderen 6-23 måneder, i Okhaldhunga, Nepal. Stunting, dvs lav høyde for alder, vil bli brukt som indikator for ernæringsstatus. I tillegg vil andre potensielle risikofaktorer for underernæring bli undersøkt. Studien er en tversnittsstudie av kvantitativ natur. Data vil innhentes ved et strukturert intervju hvor blant annet WHOs Self-Reporting Questionnaire for mental helse inngår. I tillegg vil mødrenes høyde og vekt bli målt og barnas lengde. Dette vil gi økt kunnskap om risikofaktorer for veksthemning hos småbarn, noe som er et stort problem på landsbygden i Nepal.

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i International Community Health

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Gerd Holmboe-Ottesen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

  • Tina Ohlin

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: juni 2016