Menstrual Health and Menstrual Hygiene Management Interventions - A qualitative study

Dette kvalitative forskningsprosjektet er en del av en mastergrad i Mphil International Community Health og resultatene vil bli brukt som grunnlag for min masteroppgave. Prosjektet har som mål å utforske hvordan tenåringsjenter i Nord-Malawi forstår menstruasjon og hvordan de opplever menstruasjonskampanjer og programmer som tar sikte på å øke deres trivsel og velvære knyttet til menstruasjon ("menstrual health"). Jeg skal følge en NGO, Luke International (LIN), som arrangerer ulike aktiviteter relatert til skolegang og menstruasjon. Gjennom deltakende observasjon, vil jeg observere deres møter, kampanjer, workshops, undervisning for å få innsikt i hvordan organisasjonen relaterer seg til menstruasjon. Jeg vil intervjue tenåringsjenter for å forstå hvordan prosjektene blir mottatt og forstått av dem, og utforske evt. udekkede behov knyttet til menstruasjon. Forskningen vil kunne bidra til økt forståelse for jenters behov i Malawi. Dette kan være nyttig for NGOer og andre aktører.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2019
  • Slutt: juli 2020