Neonatal outcome among newborns admitted to a newly established neonatal unit at Hargeisa Group Hospital, Somaliland.

 Studien omhandler syke nyfødte innlagt på Somaliland, rett etter fødsel. Dataene ble samlet inn da bistandsorganisasjonen NNM utviklet avdelingen og trente personalet I 2013/2014 under det femårige bistandsprosjektet "Capasity building in Healthcare, Somaliland". Målet med datainnsamlingen var å dokumentere kvaliteten på behandlingen av nyfødte, beskrive mortalitet og morbiditet og se på modifiserbare risikofaktorer. Telefonisk poliklinisk oppfølging av mor/barn gav data om helsetilstand 1-6 måneder etter utskrivelse. Datainnsamlingens mål har også vært å beskrive styrker og svakheter ved en slik bistandsintervensjon. Funnene skal støtte videre utvikling av avdelingen og gi Ministry of Health verdifull informasjon om oppskalering av offentlige nyfødtavdelinger i Somaliland.

Samarbeid

 • Samarbeid med Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ahmed Ali Madar

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

 • Haakon E Meyer
 • Espen Heen (UiO)
 • Ketil Størdal (Norwegian Institute of Public Health (NIPH))
 • Karen Marie Lundeby (Hargeisa Group hospital)
 • Mohammed Mosa (MoPH Somaliland)
 • Abdirashid Ahmed (MoPH Somaliland)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: juli 2019
 • Slutt: desember 2021