Næringsinntak hos hjemmeboende eldre personer i Oslo

Et ernæringsmessig godt kosthold er viktig å opprettholde livet ut, blant annet for å forebygge kroniske sykdommer som diabetes, hjerte-kar sykdommer og osteoporose. Etter hvert som vi blir eldre reduseres behovet for energi på grunn av redusert muskelmasse og mindre fysisk aktivitet, mens behovet for vitaminer og mineraler er uforandret eller økt i noen tilfeller. Mange eldre opplever at de har vanskeligheter med å innta den næringen de trenger, og flere har et lite variert kosthold, og per i dag er det mangelfull kunnskap om inntaket av spesifikke næringsstoffer hos norske hjemmeboende eldre. I denne tverrsnittstudien ønsker vi å undersøke kosthold og næringsstoffinntak hos eldre som kommer til utvalgte seniorsenter i Oslo. Undersøkelsen vil samle inn opplysninger om eldres kosthold og spisevaner, samt bakgrunnsopplysninger som kan være av betydning for næringsinntak. Studien vil bl.a. være utgangspunktet for flere masteroppgaver i programmet International Community Health på Institutt for helse og samfunn (Universitet i Oslo), for eksempel en studie på magnesium inntak, og en om vitamin D og kalsium.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Haakon E Meyer

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart