Norwegian Drug Regulatory politics - at home and abroad

Norsk og nordisk legemiddelregulering har vært omfattet med stor internasjonal interesse fordi den har hatt en såkalt sosial profil. Dette prosjektet vil undersøke tilblivelsen av denne politikken, inkludert fremveksten av en dyp skeptisisme til legemidler. I sentrum vil to særlig viktige områder stå; "less is more", eller ønsket om å begrense antall legemidler, og den teknokratiske fremveksten av et apparat som skulle undersøke ikke bare premarket men også postmarket use - DVs finne at det ble ansett som statens anliggende å se på hvordna legemidler faktisk ble brukt. Begge disse to områdene ble viktige for WHOs politikk på legemiddelområdet - særlig det såkalte "drug utilization studies" og "essential drugs program".

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2016
  • Slutt: juni 2017