Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh

Background: Developing countries are increasingly vulnerable to the worldwide epidemic of obesity and related cardiometabolic risk factors namely diabetes (DM), metabolic syndrome (MS), hypertension (HTN). Obesity is a modifiable risk factor for DM and related cardiometabolic diseases. Population-based data on association of obesity and related cardiometabolic risks factors are very limited for rural Bangladeshi population.

Objective: To assess the prevalence of obesity and its association with DM and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh.

Design & source of data:  Cross-sectional epidemiological study. Data were taken from Chandra Rural Diabetes Study, a population-based cross-sectional study in rural Bangladesh conducted in March 2009 to December 2009.

Setting: Rural community called Chandra, 40 km. north of capital of Bangladesh, Dhaka.

Study Duration: 6 months.

Study population: 2376 randomly selected subjects.

Statistical analysis: The association of obesity with DM and related cardiometabolic risk factors were assessed and their relationships were examined.

Main Outcomes: Association of obesity with DM and related cardiometabolic risks factors.

Study Coordination: Diabetic Association of Bangladesh and University of Oslo, Norway.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Nina K. Vøllestad

NSD - Ikke behov 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

For artikkel III og IV som er beskrevet I protokollen, får Bhowmik utlevert anonyme datafiler. For å sikre at filene blir anonyme har vi hatt kontakt med NSD (se vedlagt mail, samt krysstabeller i vedlegg "Bhowmik Anonymous Data samt notat om dette).

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2013
  • Sletting: desember 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tone Kristin Omsland

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart