Oral helse blant irregulære migranter i Oslo

Frivillige helsearbeidere ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo opplever regelmessig at pasienter som kommer på grunn av andre plager også forteller om smerte i munn og tenner, og Helsesenteret ønsker nå å utvide sitt tannhelsetilbud. Formålet med dette prosjektet er å få ny kunnskap om oral helse hos illegale migranter i Norge. Kvalitativ metode vil bli benyttet, i form av semi-strukturerte intervjuer supplert med observasjoner. Prosjektet har som mål, blant illegale migranter i Norge å: 1) Undersøke selvopplevd oral helse 2) Få kunnskap om opplevde utfordringer i forbindelse med tilgjengeligheten av tannhelsetjenester, og om hvordan deltakerne takler problemer i munn og tenner i situasjoner hvor de ikke har mulighet til å oppsøke profesjonell hjelp 3) Utforske deltakernes oppfatninger og kunnskap relatert til oral helse 4) Undersøke hvordan eventuelle tidligere traumatiske opplevelser har hatt innvirkning på selvopplevd oral helse.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: november 2016
  • Sletting: november 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Per Kristian Hilden

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: november 2016