Patient-Accessible Electronic Health Records – A New Actor in Norwegian Health Care

Digital technologies are increasingly being used in health care. Among new services are Patient-Accessible Electronic Health Records (PAEHR), which give patients access to their own health records online. This study seeks to develop insight into how PAEHR are incorporated into the health care services, how doctors and patients perceive, use and relate to online health records, and how PAEHR may influence the doctor-patient relationship.

The study employs qualitative research methods including participant observation and qualitative interviews with doctors and patients inside and outside a hospital setting. Inspired by actor-network theory, PAEHR will be seen as a new actor in the context of health care (alongside other actors, such as doctors and patients). As part of the study, the historical emergence of PEAHR in Norway will also be described and analyzed, with a particular focus on how the challenges of social inequalities in health have been dealt with in the development of PAEHR.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020
  • Sletting: desember 2025

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Fra REK's brev: - Komiteen mener, basert på den fremlagte dokumentasjon, at studien således ikke har til formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, slik dette forstås i helseforskningsloven § 4. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordinære ordninger for helsetjenesten med hensyn til for eksempel regler for taushetsplikt og personvern. - Med hjemmel i Forskrift av 2.7.2009 nr. 989, Delegering av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk etter helsepersonelloven § 29 første ledd og forvaltningsloven § 13d første ledd, har komiteen besluttet å gi fritak fra lovpålagt taushetsplikt for pasientopplysninger som kan fremkomme i forbindelse med legers journalføring og diskusjon helsepersonell i mellom. Dispensasjon er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknad og vedlegg. Dispensasjon fra taushetsplikten gjelder til 31.12.2020.

Andre godkjenninger3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: november 2017
  • Slutt: desember 2020