Psykisk helse hos papirløse migranter i Oslo - hvor tilgjengelig er psykiatrisk behandling for papirløse immigranter?

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin.

Hvor dyp skal depresjonen være?

En kvalitativ analyse av etiske, juridiske og helsefaglige problemstillinger i henvisningsprosessen fra Helsesenter for papirløse migranter i Oslo til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Prosjektoppgaven er tilgjengelig ved kontakt med Ulrikke B. Aarseth.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017