Putting Off Puberty: A Study of the Experiences of Transgender Adolescents and Their Families Seeking Puberty Blockers in Norway

Veldig lite forskning eksisterer som omhandler hvordan unge transpersoner og deres foreldre opplever helsevesenet. Studien vil bidra til økt kunnskap om de erfaringene og utfordringene transkjønnede ungdommer og deres familier har når de søker pubertetsutsettende behandling i Norge. Studien vil gi kunnskap om hvordan denne gruppen navigerer helsevesenet, hva som kjennetegner deres samtaler innen familien og med helsepersonell, og hvilke typer erfaringer og hendelser dom bidrar til deres ønske om å få en slik behandling. Studien spør også hvordan foreldrenes oppfatning av kjønn påvirkes av å ha et transkjønnede barn. Det vil benyttes kvalitative intervjuer (med ungdommer og foreldre), nøkkelinformantintervjuer (med eksperter, helsepersonell, aktivister og støttegruppeledere) samt fokusgruppeintervjuer (i forbindelse med “member checking”).

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master in International Community Health

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 6 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: september 2019