Sammenheng mellom gener og modifiserbare risikofaktorer for demens (GENIDEM)

Formålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom risikofaktorer, gener og Alzheimers sykdom (AD). Norge har en unik mulighet til å undersøke dette gjennom registre og kohortstudier. Man vil bruke nøstede case-kontrollstudier og tvillingregistre for å se om enkelte risikofaktorer er påvirket av visse kandidatgener, slik som allelenet til Apo-E-genet. Man vil benytte tre typer design, først kohortdesign, så familiedesign for søsken og tvillingpar og så nøstede case-design i genanalysene. Datakildene for eksponering er Cohort of Norway (CONOR), The Norwegian County Studies (NCS) og Norwegian Twin Registry (NTR). For endepunkt brukes Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret (NorPD) og Pseudonymt register for Individbasert Pleie og Omsorgsstatistikk (IPLOS). CONOR er lenket til Dødsårsaksregisteret. Det fremgår av søknaden at IPLOS foreløpig ikke er klart til å kobles mot andre registre, men dette påregnes våren 2011. Prosjektet har planlagt oppstart 01.03.2011. Kontrollene er 2500 tilfeldig utvalgte CONOR-deltakere matchet for alder. Samlet omfatter studien 274 000 personer. Det hentes medisinske data herunder zygote og DNA informasjon, data om livsstil samt sosiale opplysninger. Biologisk materiale i CONOR er lagret i HUNT biobank. Det skal gjøres genotyping av kandidatgener, analysene er avidentifiserte, sendes til laboratoriet med løpenummer. Det oppgis at det foreligger samtykke som grunnlag for tilgang til registerdata og humant biologisk materiale fra CONOR. PC tilhørende virksomheten er knyttet til internett og nettverkssystem, men koblingsnøkkel oppbevares i eget sikret nettverk. Resultatene fra blodprøveanalyser skal tilbakeføres til CONORS database slik at de kan brukes av andre for senere problemstillinger. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Lagret: Hunt biobank

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 10 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: 2011
 • Sletting: mars 2021

Andre godkjenninger5 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Bjertness

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

 • Per Nafstad
 • Per Magnus
 • Bjørn Heine Strand
 • Kristian Tambs (Folkehelseinstituttet)
 • Gunn Peggy Knudsen (Folkehelseinstituttet)
 • Mina Bergem (OUS)
 • Knut Engedal (OUS)
 • Øyvind Næss (Folkehelseinstituttet)
 • Marte Handal (Folkehelseinstituttet)
 • Vidar Hjellvik (Folkehelseinstituttet)
 • Randi Selmer (Folkehelseinstituttet)
 • Bjørn Heine Strand (Folkehelseinstituttet)
 • Grethe Tell (UiB)
 • Helga Refsum (UiB)
 • Tor Rosness

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: mars 2011
 • Slutt: mars 2021