Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin:  «Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helseforståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester»

Gjennom utforskende kvalitative intervjuer med transpersoner som selger eller har solgt sex i Oslo undersøker studien deres syn på egen seksuell helse, risikoatferd og tiltak de gjør for å beskytte seg selv, samt bruk av helsetjenester. Deltagerne rekrutteres gjennom samarbeid med Nadheim - Kirkens Bymisjonens senter for personer med prostitusjonserfaring, via «snowballing» og eventuelt via andre relevante aktører som ProSenteret, Sex og Samfunn eller Pion.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2024
  • Sletting: februar 2024

Prosjektleder

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja
Logg inn for å redigere prosjekter