Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin:  «Transpersoner som selger sex og deres egenopplevde seksuelle helse - en kvalitativ studie om helseforståelse, beskyttelsespraksiser og bruk av helsetjenester»

Gjennom utforskende kvalitative intervjuer med transpersoner som selger eller har solgt sex i Oslo undersøker studien deres syn på egen seksuell helse, risikoatferd og tiltak de gjør for å beskytte seg selv, samt bruk av helsetjenester. Deltagerne rekrutteres gjennom samarbeid med Nadheim - Kirkens Bymisjonens senter for personer med prostitusjonserfaring, via «snowballing» og eventuelt via andre relevante aktører som ProSenteret, Sex og Samfunn eller Pion.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Sen godkjennelse og lang behandlingstid i TSD på REK-godkjenningstidspunkt og dårlig tid for student.

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2024
  • Sletting: februar 2024

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mai 2018
  • Slutt: februar 2019