The changing role of NGOs in Global Health governance

Prosjektet er en internasjonal samarbeidsstudie. Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for den norske delen. Personvernombudet forutsetter at ansvaret for behandlingen av personopplysninger er avklart mellom institusjonene. Vi anbefaler at det inngås en avtale som omfatter ansvarsfordeling, ansvarsstruktur, hvem som initierer prosjektet, bruk av data og eventuelt eierskap.

Formålet med prosjektet er å undersøke og forstå hvordan ikke-statlige aktører bidrar til å overføre policyideer og kunnskap mellom globalt, nasjonalt og lokalt nivå. Prosjektet består av tre understudier:

1) en etnografisk studie av diskurser og praksiser rundt reproduktiv helse i en landsby i Malawi;

2) en etnografisk studie av en internasjonal NGO og dens arbeid med reproduktiv helse på flere nivåer (globalt, nasjonal og lokalt i Malawi).

3) en studie av den Malawiske staten og hvordan den arbeider med andre aktører innen reproduktiv helse.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2014
  • Sletting: juli 2018

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sidsel Roalkvam

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: november 2013
  • Slutt: juli 2018