The quest for balance: Particularity, authority and change in contemporary medical practices in Tibet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juli 2017

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Heidi Fjeld

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2008
  • Slutt: 2011