The social life of medicines in Burkina Faso: an ethnographic study of the circulation of contraceptives and abortion drugs

The purpose of this study is to examine the use and trade of legal and illegal medicine and means to prevent and terminate unwanted pregnancy in the area around Ouagadougou.
Furthermore the study seeks to analyze the process through which such drugs circulate within the health system.
Moreover the researcher aims to deepen the understanding of the social meaning of the drugs to those who are using them and their significance within their social worlds.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018
  • Sletting: desember 2018

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som medisinsk og helsefaglig forskning, og det faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. helseforskningsloven § 2.

Andre godkjenninger6 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Johanne Sundby

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2016
  • Slutt: desember 2018