Tidsåndsymptomet: vrangforestillingers historiske innhold

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin, en historisk studie om en bok på 1800t-tallet.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov

Dette er en historisk studie om en bok, ingen søknad sendt.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart