Tvangslovgivning i Norge

Prosjektoppgave i samfunnsmedisin, litteraturstudie.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov

Litteraturstudie

Prosjektleder

Anne Helene Kveim Lie

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter