Unge menns hverdag etter trafikkulykker

Hvem er de unge mennene og kvinnene som topper ulykkesstatistikken i dag? Hva er deres syn på maskulinitet, risiko, bilkjøring og status? Og hvordan opplever de hverdagen med en funksjonshemmet kropp? Dette er noen av spørsmålene som reises i studien.

I dette prosjektet intervjues menn som har blitt varig skadet etter å ha vært sjåfør i en trafikkulykke da de var mellom 17 og 24 år. Sentrale temaer i studien er trafikkskadde menns perspektiver på kjøring og risikoadferd, kroppen og hverdagslivet med funksjonsnedsettelser.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2017

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kåre Moen

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2013
  • Slutt: desember 2017