Vitamin D-status hos innvandrebarn

For å forebygge rakitt innførte Helsedirektoratet i 2008 et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-dråper til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Vi ønsker nå å undersøke hvordan vitamin D-status er i målgruppen for dette tiltaket. Overordnet mål er å gjennomføre en tverrsnittsstudie for å beskrive vitamin D-status målt i blodprøver hos barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. I tillegg skal man beskrive vitamin D- og kalsiuminntaket til barna, måle jernstatus og vitamin D relevante metabolitter som D-bindende protein (DBP), undersøke sammenhengene mellom kosthold, vitamin D tilskudd, jernstatus og vitamin D status, beskrive sosio-demografiske forhold hos foreldre og i hvilken grad disse henger sammen med jernstatus og nivåene av vitamin D og hvordan vitamin D-dråpene har blitt brukt. Det skal inkluderes omkring 200 forskningsdeltakere.

 

 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Haakon E Meyer

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2014
  • Slutt: desember 2018