Subjects of precarity - work, health and living conditions among vulnerable migrants in Oslo

The Project explores how vulnerability to
labor exchange and limited access to public
services create consequences for health, in the broad sense.
It is based on trade union movement and aid organizations
descriptions of living conditions in an emerging subject
group of migrants, vulnerable through life circumstances and
working conditions to acute injury and
health problems caused by persistent
overload and various forms of harmful work or
exposure.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2016
  • Sletting: september 2019

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ruth Jane Prince

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: august 2019