Young women and induced abortion in Ethiopia. Sexuality, stigma and silence

Abortkomplikasjoner er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i Etiopia. Unge ugifte kvinner utgjør en betydelig andel av kvinnene som dør som et resultat av slike komplikasjoner. Prosjektet undersøkte erfaringer og opplevelser knyttet til abort blant unge fattige/lavinntekts kvinner som ble gravide utenfor ekteskap og avsluttet graviditeten gjennom illegal abort. Studien er den første kvalitative undersøkelsen om abort blant ugifte kvinner i Etiopia. Et 16 måneders etnografiske feltarbeid i Addis Abeba ble gjennomført med deltakende observasjon, intervjuer, fokusgruppediskusjoner og diskursanalyse.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

REK - Ja 1 fil

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2010

Andre godkjenninger2 filer

Prosjektleder

Anne-Lise Orvin Middelthon

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

  • Meselu Taye Kebede

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2007
  • Slutt: mai 2008
Logg inn for å redigere prosjekter