Forskningsprosjekter ved Avdeling for sykepleievitenskap

Viser 1–25 av 85 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Hellesø, Ragnhild Kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens - en beskrivende stdie. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 5. okt. 2020
Svendsen, Edel Jannecke Digital oppfølging av studenter i praksis Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2020 2021 12. juni 2020
Bragstad, Line Kildal Optimisation of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson’s Disease: a multi-sectoral intervention (OPTIM-PARK) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2019 2022 25. mai 2020
Janson, Astri Letnes Master i klinisk sykepleie – praksisrettet akademisering? Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2020 2024 16. apr. 2020
Moen, Anne SUCCESS – SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 20. feb. 2020
Hellesø, Ragnhild Informasjonsutveksling mellom spesialist og primærhelsetjenesten med fokus på utskrivningsrapport. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2020 18. feb. 2020
Opheim, Randi Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on health-related quality of life and sick leave Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2023 17. feb. 2020
Hellesø, Ragnhild Hvilke erfaringer har tilbydere med kvaliteten på dyreassisterte helsetjenester? Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2018 2020 14. feb. 2020
Svendsen, Edel Jannecke Kva erfaringer har sjukepleierene med tiltaksplanen "livets siste dager" til døyande personar med demens Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2019 4. nov. 2019
Opheim, Randi "Point of care» diagnostisering og behandling av hepatitt c hos injiserande rusavhengige i eit mobilt lågterskel helsetiltak Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2020 31. okt. 2019
Opheim, Randi Kvalitetsforbedringsarbeid i hjemmetjenesten - fra et lederperspektiv Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2019 2020 30. okt. 2019
Bragstad, Line Kildal Patient reported outcome measures after implementation of ERAS for gynae-oncology patients. A study with focus on postoperative nausea and vomiting. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2020 23. okt. 2019
Rustøen, Tone Opplevelse av kompetanse etter gjennomført kommunikasjonskurs Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 21. okt. 2019
Lerdal, Anners Operasjonssykepleiernes bruk av forskning for egen praksis Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2023 21. okt. 2019
Wøien, Hilde Behandling av kroniske sår eldre hos eldre i primærhelsetjenesten Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2019 18. okt. 2019
Moen, Anne Kunnskapsbasert praksis i hjemmesykepleien Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Palliasjon i hjemmet, mer enn bare medisin? Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne Digitale pasientforløp Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne En mentaliseringsbasert tilnærming til pasienter unnvikende personlighetsforstyrrelse Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Hvilke forskjeller i motivasjon og preferanser for yrkesvalg eksisterer mellom mannlige og kvinnelige sykepleierstudenter? Avdeling for sykepleievitenskap 2019 2020 31. aug. 2019
Jahnsen, Reidun Birgitta What suits me the best? Adaptation of appropriate activity aids for persons with a disability. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2021 20. mai 2019
Kirkevold, Marit Et nytt trinn i omsorgstrappen: Multippel case studie av fem innovative eldreomsorgsmodeller Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK, NSD 2016 2019 4. apr. 2019
Kirkevold, Marit Psykososial helse etter hjerneslag Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2014 2019 4. apr. 2019
Bredal, Inger Schou Thoracic surgery – from acute to chronic pain Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2007 2015 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Symptoms and Quality of Life in Colorectal Cancer Patients during Chemotherapy – a Prospective Study Avdeling for sykepleievitenskap REK 2009 4. apr. 2019